Warsztaty kulinarne KUCHNI POLSKIEJ z zakresu przygotowania potraw opartych na
lokalnych surowcach sposobem na rozszerzenie działalności odpłatnej Koła Gospodyń
Wiejskich "Czerwone Korale" w Łękawicy

Inicjatywa polegać będzie na rozszerzeniu dotychczasowej oferty o usługę – organizację warsztatów kulinarne KUCHNIA POLSKA, w czasie których główną rolę zagra kuchnia polska. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenia i akcesoria, przeprowadzono 20 godzin warsztatów oraz utworzono stronę internetową pod adresem: www.kgwlekawica.pl 

Termin realizacji: 01.09.2020 - 31.05.2021

Dofinansowanie: 8 979,09 zł 

Źródło finansowania: Program Grantowy Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Operatora ProgramuGrantowego: Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego. 

 

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić